بیانیه ماموریت و چشم انداز

چشم انداز:     

دستیابی به جایگاه اولین و مهم‌ترین تأمین‌کننده در سطح کلیه فروشگاه‌های زنجیر‌ه‌ای ایران.

مأموریت:
با توزیع به هنگام و به صرفه کلیه محصولات تولیدی گروه صنعتی گلرنگ در سطح فروشگاه‌های زنجیره‌ای سراسر کشور و با اتکا بر روح جمعی، نوآوری و کارآفرینی برخاسته از نیروی کار جوان، ارزشمند و متعهدمان و استقرار فرآیندها و سامانه‌های هوشمند و پویا، در مسیر تأمین سلایق و خواسته‌های مشتریان و مصرف‌کنندگان و افزایش سطح سلامت و کیفیت زندگی هم‌وطنانمان قدم می‌گذاریم.