جشنواره‌ها

شركت آنیتاسان به منظور قدرداني از مصرف كنندگان که همراه حامی و پیشتیبان این شرکت بوده اند اقدام به برگزاری جشنواره‌‌های فروش ویژه محصولات در سطح فروشگاههای زنجیره‌ای سراسر کشور می‌نماید و در همین راستا به قید قرعه جوایز نفیسی از قبیل خودرو سواری، لوازم خانگی، سفرهای تفریحی و... به مصرف کنندگان اهدا می‌گردد.