هایپراستار

بازه زمانی طرح

4 مهر لغایت 20 مهر سال 94 .

 

روش ثبت کارت های قرعه کشی

کلیه مصرف کنندگان می توانند از طریق ذیل نسبت به ارسال شماره سریال های خود اقدام نمایند

ارسال پیامک به شماره 50001155

 

ضوابط و نحوه کسب امتیاز

در ازای خرید نقدی از مجموع محصولات جشنواره به صورت پلکانی به خریداران شانس شرکت در قرعه کشی ( کارت قرعه کشی ) به صورت ذیل اهدا می گردد.

 • تمامی افراد تنها با ارسال یک کارت در قرعه کشی شرکت داده می شوند و به ازای ارسال تعداد کارت بیشتر امتیاز بالاتر کسب می نمایند.
 • به ازاء خرید بیش از 25 هزار تومان خرید از محصولات جشنواره معادل 1 کارت قرعه کشی در نظر گرفته می شود.
 • به ازاء خرید بیش از 50 هزار تومان خرید از محصولات جشنواره معادل 3 کارت قرعه کشی در نظر گرفته می شود.
 • به ازاء خرید بیش از 75 هزار تومان خرید از محصولات جشنواره معادل 5 کارت قرعه کشی در نظر گرفته می شود.
 • به ازاء خرید بیش از 100 هزار تومان خرید از محصولات جشنواره معادل 8 کارت قرعه کشی در نظر گرفته می شود.

 

محصولات مشمول طرح قرعه کشی

محصولات غذایی با برند فامیلا و اویلا و بینگو ،محصولات شوینده با برند سافتلن ، اوه و گلرنگ ، محصولات سلولزی با برند سافتلن.

 

جوایز و هدایای قرعه کشی

در این دوره جوایز در نظر گرفته شده شامل تمامی شرکت کنندگان می گردد و تمامی افراد تنها با ارسال یک کارت در قرعه کشی شرکت داده می شوند و به ازای ارسال تعداد کارت بیشتر امتیاز بالاتر کسب می نمایند

 • 10 عدد شمش طلا برای خریداران محصولات جشنواره در فروشگاه هایپراستار تهران
 • 3 عدد شمش طلا برای خریداران محصولات جشنواره در فروشگاه هایپراستار اصفهان
 • 3 عدد شمش طلا برای خریداران محصولات جشنواره در فروشگاه هایپراستار شیراز

 

شرایط و مقررات تخصصی

 • چنانچه فرد برنده قادر به ارائه فاکتور خرید خود به همراه شماره کارت صحیح خود نباشد کارت برنده شده از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.
 • پرسنل زیر مجموعه برند های منتخب و فروشگاههای مربوطه واجد شرایط شرکت در قرعه کشی نمی باشند.
 • جایزه به برنده با ارائه مدرک شناسایی معتبر تحویل خواهد شد و در صورت نیاز به انتقال به غیر می بایست بصورت کتبی انصراف خود و انتقال به غیر را اعلام نماید.
 • هزینه های جانبی و مالیات بر ارزش افزوده در زمان تحویل جوایز به عهده شخص برنده می باشد.