معرفی برندگان قرعه کشی هایپراستار

 آیین قرعه کشی 16 شمش طلا 40 گرمی این دوره از جشنواره برندهای منتخب فروشگاههای هایپراستار تهران، اصفهان و شیراز در هر یک از فروشگاهها انجام پذیرفت که شناسه برندگان خوش شانس جوایز مذکور به شرح زیر می‌باشد:

هایپراستار تهران – 10 شمش طلا

هایپراستار اصفهان – 3 شمش طلا

هایپراستار شیراز – 3 شمش طلا

20117742

20144790

20223000

20332008

20133471

20132250

20245455

20315665

20137863

20116477

20235438

20334769

20138132

20134215

20141436

20132765

 جهت زمان، شرایط و نحوه دریافت جوایز با هر یک از برنگان تماس گرفته خواهد شد.