معرفی برندگان جشنواره برندهای منتخب هایپرسان (نیمه اول پاییز)

آیین قرعه کشی جشنواره جشنواره برندهای منتخب هایپرسان تهران و رشت در محل فروشگاه‌ها و با حضور مسئولین فروشگاه‌ها و خریداران محترم برگزار شد که برنده خوش شانس دو دستگاه خودرو MVM 110 معرفی گردید:

 

«سرکار خانم کبری عابدی به شماره شناسه 10182715خریدار محترم فروشگاه هایپرسان تهران»

«سرکار خانم شایسته خلیلی به شماره شناسه 10246930 خریدار محترم فروشگاه هایپرسان رشت»