شهروند

روش ثبت کارت های قرعه کشی

کلیه مصرف کنندگان می توانند از طریق ذیل نسبت به ارسال شماره سریال های خود اقدام نمایند.

ارسال پیامک به شماره 50001155

 

ضوابط و نحوه کسب امتیاز

در ازای خرید نقدی از مجموع محصولات جشنواره به صورت پلکانی به خریداران شانس شرکت در قرعه کشی ( کارت قرعه کشی ) به صورت ذیل اهدا می گردد.

  • تمامی افراد تنها با ارسال یک کارت در قرعه کشی شرکت داده می شوند و به ازای ارسال تعداد کارت بیشتر امتیاز بالاتر کسب می نمایند.
  • به ازاء خرید بیش از 25 هزار تومان خرید از محصولات جشنواره معادل 1 کارت قرعه کشی در نظر گرفته می شود.
  • به ازاء خرید بیش از 50 هزار تومان خرید از محصولات جشنواره معادل 3 کارت قرعه کشی در نظر گرفته می شود.
  • به ازاء خرید بیش از 75 هزار تومان خرید از محصولات جشنواره معادل 5 کارت قرعه کشی در نظر گرفته می شود.
  • به ازاء خرید بیش از 100 هزار تومان خرید از محصولات جشنواره معادل 8 کارت قرعه کشی در نظر گرفته می شود.

 

محصولات مشمول طرح قرعه کشی

محصولات غذایی با برند فامیلا و اویلا ،محصولات شوینده با برند سافتلن ، اوه و مریدنت و محصولات سلولزی با برند سافتلن

 

جوایز و هدایای قرعه کشی

در این دوره 200 عدد ربع سکه بهار آزادی در نظر گرفته شده که شامل تمامی شرکت کنندگان می گردد و تمامی افراد تنها با ارسال یک کارت در قرعه کشی شرکت داده می شوند و به ازای ارسال تعداد کارت بیشتر امتیاز بالاتر کسب می نمایند.

 

شرایط و مقررات تخصصی

  • چنانچه فرد برنده قادر به ارائه فاکتور خرید خود به همراه شماره کارت صحیح خود نباشد کارت برنده شده از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.
  • پرسنل زیر مجموعه برند های منتخب و فروشگاههای مربوطه واجد شرایط شرکت در قرعه کشی نمی باشند.
  • جایزه به برنده با ارائه مدرک شناسایی معتبر تحویل خواهد شد و در صورت نیاز به انتقال به غیر می بایست بصورت کتبی انصراف خود و انتقال به غیر را اعلام نماید.
  • هزینه های جانبی و مالیات بر ارزش افزوده در زمان تحویل جوایز به عهده شخص برنده می باشد.